پخش سونی SONY N4200

رادیو پخش سونی Sony MEX-N4200BTرادیو پخش سونی Sony MEX-N4200BT

(3 customer reviews)

  • ساپورت برنامه SongPal که به کاربریان اندروید و Iphone امکان کترل پخش را از طریق گفتار می دهد.