ساب هرتز HERTZ ES 300D
HERTZ ES 300D ساب هرتز
ساب هرتز HERTZ ES 300D
HERTZ ES 300D ساب هرتز

ساب کم عمق برند هرتز Hertz ES 300 D.5 با عمق نصب 12.8 سانتی متر، در صورت نصب فضای متوسطی را اشغال میکند و در عین حال توان بسیار بالایی نیز دارد.