کابل RC سومو دو متری SOMO SR1202

کابل آر سی سومو SOMO RCA SR1202SOMO RCA SR1202


کابل RC برند SOMO مدل SR1202  دومتری است و به دلیل طول کم این کابل آر سی افت سیگنال خیلی کمتر از کابل های پنج متری است و همچنین احتمال ایجاد نویز در آن عملا صفر است.