ترمینال تقسیم برق کارینا 1 به 3

ترمینال تقسیم برق کارینا 1 به 3ترمینال تقسیم برق کارینا-1


* آلیاژ مس و آلومنیوم   * امکان اتصال 3 آمپلی فایر مجزا بدون افت برق   * 1 به 3