سوپر تیوتر ایمپالس Impluse ITW-44A

قیمت درج شده برای یک جفت سوپر تیوتر ایمپالس مدل Impluse ITW-44B سایز 3.5 اینچ میباشد.