اینترفیس و کنترل فرمان

2 کالا

فروش اینترفیس و تبدیل راه انداز دکمه های کنترل فرمان ماشین

تبدیل ضبط ماشین برای راه اندازی دکمه کنترل روی دسته فرمان ماشین

اینترفیس پخش های پایونیر و سونی و کنوود

اینترفیس و تبدیل کنترل فرمان ماشین به پخش حرفه ای